dimecres, 3 de febrer del 2010

Assamblea general ordinaria de socis

El proper dijous 11 de febrer, a les 19,30 en primera convocatoria i a les 20h en segona, a l'antic cinema parroquial,tindra lloc la assamblea general ordinaria de socis.
Els tractaran els següents temes:

- Lectura de l'acta anterior
- Memoria de comptes any 2009
- Junta directiva
- Preguntes i suggeriments.